E
الأسئلة الشائعة

متى أُنشئت وزارة الثقافة؟

لماذا تم إنشاء الوزارة؟

من يتولى منصب وزير الثقافة؟

تحظى المملكة بالفعل بجهات ناشطة في مجال الفعاليات والأنشطة الثقافية. فيمَ تختلف عنها وزارة الثقافة؟

ما هي القطاعات الفرعية التي تسعى الوزارة لتطويرها ضمن القطاع الثقافي؟

ما هي رؤية وتوجهات وزارة الثقافة؟

إلى ماذا استندت الوزارة في تعريفها لمفهوم الثقافة؟

هل تعتبر وزارة الثقافة الجهة الرئيسية لتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية؟

طريق الملك فيصل، البجيري، الدرعية 1371100

9668001189999+

info@moc.gov.sa

2023 © وزارة الثقافة
https://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/X.svg?h=20&iar=0&w=20&hash=F7E9BF42E3A24B9AC9ABD7F64F0C9E20https://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/Facebook.svg?h=24&iar=0&w=24&hash=49F74849738E72329EBBA6F2D31ACE7Ehttps://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/IG.svg?h=24&iar=0&w=24&hash=31722E8437F11B24637E9F34CFD4C911https://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/Linkedin.svg?h=24&iar=0&w=24&hash=112EE13AB2F9355A16A0DEBE1A6DB39Bhttps://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/Snapchat.svg?h=24&iar=0&w=24&hash=92EB8017FB9A04C7F3D98FAD8469BEFDhttps://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/Tiktok.svg?h=24&iar=0&w=24&hash=32DD014EF743AD983010F08721511FCChttps://moc.takamulstg.com/-/media/Project/Ministries/Moc/shared/Social-icon/Footer-Social-Media-Icons/SVG/Youtube.svg?h=24&iar=0&w=24&hash=D34424648267EABE458027F07FE67E92